6 almindelige fejl folk laver, når de installerer tætningslister

Dette indlæg er et betalt indlæg og lavet I samarbejde med den/de omtalte virksomheder og/eller deres produkter. Alle hyperlænker er derfor betalte hyperlænker.

Sørg for, at tætningslisterne er rene, inden du installerer dem.

Tætningslisterne skal være rene, før de installeres, for at sikre, at de fungerer korrekt. Rengør listerne med en blød klud og mild sæbevand, og skyl dem derefter grundigt med rent vand. Lad listerne tørre, før du fortsætter.

Installér ikke tætningslisterne for tæt på hinanden.

Installér ikke tætningslisterne for tæt på hinanden. Tætningslisterne skal have en afstand på mindst 3 mm til hinanden for at sikre, at der er plads til udvidelse og bevægelse. Hvis tætningslisterne installeres for tæt på hinanden, kan de blive beskadiget, når de udvider sig og bevæger sig.

Sørg for, at tætningslisterne er helt ud af boksen, før du installerer dem.

Sørg for, at tætningslisterne er helt ud af boksen, før du installerer dem. Tætningslisterne skal være placeret i den korrekte position, før de sikres. Sørg for, at der ikke er nogen lister, der er placeret for højt eller for lavt. Listerne skal være placeret i den korrekte position, før de sikres. Sørg for, at der ikke er nogen lister, der er placeret for højt eller for lavt. Endelig skal du sørge for, at tætningslisten er sikret ordentligt, så den ikke kan flytte sig. Brug af skruer eller søm for at sikre tætningslisterne er normalt den bedste mulighed.

Installér ikke tætningslisterne for tæt på kanterne af vinduet.

Installér ikke tætningslisterne for tæt på kanterne af vinduet. Tætningslisterne skal have en lille afstand til kanterne på vinduet for at sikre, at de ikke bliver beskadiget, når vinduet åbnes og lukkes.

Sørg for, at tætningslisterne er lige, inden du installerer dem.

Brug en kile til at holde listerne på plads, mens du installerer dem. Sørg for at kile listerne sammen, så der ikke er nogen mellemrum mellem dem. Når du har installeret tætningslisterne, skal du sikre dig, at de er lige, så der ikke er nogen mellemrum mellem dem, som vil lade lys eller luft igennem.

Sørg for, at tætningslisterne er sat korrekt i forhold til vinduets størrelse.

Det er vigtigt, at tætningslisterne er sat korrekt i forhold til vinduets størrelse, for at undgå lækage og kondens. Tætningslisterne sikrer, at vinduet er tæt på karme og dørramme, og forhindrer dermed, at varm luft og kulde kan trænge ind.

3 tegn på, at din tætningsliste er dårligt installeret

  1. Du kan se revner eller huller i tætningslisten.
  2. Der er ikke længere en glat overgang mellem tætningslisten og overfladen.
  3. Tætningslisten begynder at blive blød og kan nemt trykkes ind.