Banking Insurance Coins Currency Cash Investment

Flere danskere dropper bankrådgivere og køber sig i stedet til privat rådgivning

Danskerne sår mistillid til bankernes egne interesser og krav om indtjening. Flere og flere vælger derfor at blive kunder i et privat og uafhængigt rådgivningsfirma

Det tyder på, at danskernes mistillid til bankerne har skubbet godt gang i en helt bestemt branche. Flere og flere private rådgivningsfirmaer etableres og efterspørgslen på uafhængige økonomiske rådgivere vokser.

Tusindvis af danskere vælger altså den private, uvildige løsning, som indtil videre tæller 31 godkendte firmaer.

Privat er populært

Rådgivningsfirmaerne peger selv på, at det er mistilliden til bankerne, der har sat gang i branchen. Folk sår mistillid til bankrådgiverne, fordi de ved at banken har et krav om indtjening. Den private person kan således føle, at hans/hendes ønsker for sin økonomi kommer i anden række, og det er mange tusinde danskere godt og grundigt trætte af.

Hvis man har en formue, som man ønsker at pleje eller penge man gerne vil investere, er det afgørende, at man har tillid til ens rådgiver.

Bankernes egne krav og ønsker står mere og mere i vejen for, at danskerne vil lade sig rådgive af dem. Derved bliver private rådgivningsfirmaer, som er uvildige og uafhængige, mere populære end nogensinde.

Finanstilsynet har desuden opstillet en række krav til rådgivningsfirmaerne, som blandt andet stiller krav til rådgivernes uddannelser. Derudover skal alle firmaer godkendes af tilsynet.

Indtil videre er 31 godkendt, men kontorchef for Finanstilsynet Ulla Brøns Pedersen har allerede erfaret, at der er stor efterspørgsel på de private rådgivere.

En af de virksomheder, som er blevet godkendt af styrelsen er rådgivningsvirksomheden F10. Firmaet har allerede 10.000 kunder og 35 privatrådgivere ansat.

På F10s hjemmeside forklarer de selv, at deres kerneværdi er rådgivning i øjenhøjde. Deres mål er at tilpasse deres rådgivning den enkelte således, at deres kunder føler, at de bliver hørt og taget hånd om.

Forbeholdt de velstillede

Næstformand i Finansforbundet Michael Budolfsen er dog en skeptisk omkring branchens succes og peger på at de private, uafhængige virksomheder er forbeholdt de velstillede danskere. For selvom de private rådgivningsfirmaer giver den finansielle sektor konkurrence, så er det et problem, hvis det kun er den rigere del af danskerne, der kan benytte sig af dem.

Firmaerne tager ofte mellem 2000 og 10.000 kroner for et økonomitjek, og herefter skal kunderne betale yderligere for virksomhedernes ydelser. Det er altså ikke helt billigt at fravælge banken og vælge det private til.

Samtidig er der ikke nogen garanti for, at man får en økonomisk gevinst ud af at besøge et privat rådgivningsfirma. Flere virksomheder, herunder F10, markedsfører dog sig selv på, at de kan finde besparelser for en gennemsnitlig familie.

Folk der har mistillid til bankerne men samtidig mangler økonomisk overskud til at besøge et privat rådgivningsfirma risikerer altså at stå uden nogen rådgivere.

Professor i finansiering Jesper Rangvild mener, at det er en problematisk udvikling, fordi danskerne generelt er dårlige til at pleje deres formuer.

Hvis danskerne for eksempel skal investere penge mener Jesper Rangvil altså, at der er behov for økonomisk rådgivning. Frygten er således, at nogen danskere vil droppe bankrådgiverne uden at have råd til de private rådgivningsfirmaer.