Flere danskere dropper bankrådgivere og køber sig i stedet til privat rådgivning

Banking Insurance Coins Currency Cash Investment

Danskerne sår mistillid til bankernes egne interesser og krav om indtjening. Flere og flere vælger derfor at blive kunder i et privat og uafhængigt rådgivningsfirma

Det tyder på, at danskernes mistillid til bankerne har skubbet godt gang i en helt bestemt branche. Flere og flere private rådgivningsfirmaer etableres og efterspørgslen på uafhængige økonomiske rådgivere vokser.

Tusindvis af danskere vælger altså den private, uvildige løsning, som indtil videre tæller 31 godkendte firmaer.

Privat er populært

Rådgivningsfirmaerne peger selv på, at det er mistilliden til bankerne, der har sat gang i branchen. Folk sår mistillid til bankrådgiverne, fordi de ved at banken har et krav om indtjening. Den private person kan således føle, at hans/hendes ønsker for sin økonomi kommer i anden række, og det er mange tusinde danskere godt og grundigt trætte af.

Hvis man har en formue, som man ønsker at pleje eller penge man gerne vil investere, er det afgørende, at man har tillid til ens rådgiver.

Bankernes egne krav og ønsker står mere og mere i vejen for, at danskerne vil lade sig rådgive af dem. Derved bliver private rådgivningsfirmaer, som er uvildige og uafhængige, mere populære end nogensinde.

Finanstilsynet har desuden opstillet en række krav til rådgivningsfirmaerne, som blandt andet stiller krav til rådgivernes uddannelser. Derudover skal alle firmaer godkendes af tilsynet.

Indtil videre er 31 godkendt, men kontorchef for Finanstilsynet Ulla Brøns Pedersen har allerede erfaret, at der er stor efterspørgsel på de private rådgivere.

En af de virksomheder, som er blevet godkendt af styrelsen er rådgivningsvirksomheden F10. Firmaet har allerede 10.000 kunder og 35 privatrådgivere ansat.

På F10s hjemmeside forklarer de selv, at deres kerneværdi er rådgivning i øjenhøjde. Deres mål er at tilpasse deres rådgivning den enkelte således, at deres kunder føler, at de bliver hørt og taget hånd om.

Forbeholdt de velstillede

Næstformand i Finansforbundet Michael Budolfsen er dog en skeptisk omkring branchens succes og peger på at de private, uafhængige virksomheder er forbeholdt de velstillede danskere. For selvom de private rådgivningsfirmaer giver den finansielle sektor konkurrence, så er det et problem, hvis det kun er den rigere del af danskerne, der kan benytte sig af dem.

Firmaerne tager ofte mellem 2000 og 10.000 kroner for et økonomitjek, og herefter skal kunderne betale yderligere for virksomhedernes ydelser. Det er altså ikke helt billigt at fravælge banken og vælge det private til.

Samtidig er der ikke nogen garanti for, at man får en økonomisk gevinst ud af at besøge et privat rådgivningsfirma. Flere virksomheder, herunder F10, markedsfører dog sig selv på, at de kan finde besparelser for en gennemsnitlig familie.

Folk der har mistillid til bankerne men samtidig mangler økonomisk overskud til at besøge et privat rådgivningsfirma risikerer altså at stå uden nogen rådgivere.

Professor i finansiering Jesper Rangvild mener, at det er en problematisk udvikling, fordi danskerne generelt er dårlige til at pleje deres formuer.

Hvis danskerne for eksempel skal investere penge mener Jesper Rangvil altså, at der er behov for økonomisk rådgivning. Frygten er således, at nogen danskere vil droppe bankrådgiverne uden at have råd til de private rådgivningsfirmaer.

 

Træpiller i store mængder – det kan betale sig at købe et træk af gangen

Træpiller som brændsel bliver mere og mere populært i hele landet. Det er nemt, billigt, og så er der mulighed for at holde et miljøvenligt varmeforbrug, hvis man skifter træ- eller oliefyret ud med det moderne træpillefyr, der fås som brændeovn eller stokerfyr, hvis du har et større behov. I denne artikel vil du blive gjort bekendt med de klare fordele, der er, hvis du køber dine træpiller i større mængder.

 

Spar penge på varmeregningen

Den første og mest markante fordel ved at købe træpiller i træk i stedet for pallevis er, at man derved kan opnå større besparelser og dermed mindske varmeregningen. Det kan muligvis fremstå voldsomt at købe et helt træk træpiller, men selv hvis du ikke har behov for denne mængde, er det uden tvivl muligt at gå sammen med andre lokale forbrugere, der også har behov for træpiller.

 

Dette er da også gængs praksis i det virkelige liv, hvor lokale borgere går sammen om at købe større mængder af træpiller, således at de sparer penge på varmeregningen. Faktisk tjener flere forbrugere penge ved denne løsning, da de ved at købe stort kan sælge disse træpiller videre med fortjeneste – og har man lavet lokale aftaler på forhånd, behøver man ikke engang at skulle stille store opbevaringslokaler til rådighed, da træpillerne kan aftales at skulle afhentes straks.

 

Støt det danske arbejdsmarked

En anden fordel, som måske nærmere relaterer til dine indkøbsvaner, er, at man bør købe sine træpiller af danske leverandører. Derved støtter man det danske erhvervsliv, og man bidrager i samme omfang til vækst i både statskassen og hos leverandøren. Denne fordel er måske svær at sammenligne med den ovenstående vedrørende besparelse på varmeregningen, men det er alligevel værd at have in mente, da det reelt er penge, som til sidst ender i vores fælles velfærdskasse.

 

Levering til døren

Ved at købe et helt læs træpiller af gangen får man leveret det hele til døren. Det er således nemt for slutforbrugeren, og du skal reelt ikke gøre anden end at anvise, hvor piller skal stå. Hos mange af landets leverandører er der forhandlet aftaler hjem hos producenterne, således at man gennem den danske leverandør kan bestille og få leveret træpiller til favorable priser, og afhængigt af leverandørens vilkår skal man enten selv læsse pillerne af lastbilen, ellers gør chaufføren også dette. Det bliver derfor ikke lettere at håndtere brændsel, og selv hvis du bor i byen, kan du få leveret et træk træpiller til carporten, uden at gøre noget selv.

Se mere på nettosten.dk

 

Aarhus Nord får et nyt højhus – og måske også et nyt vartegn

Aarhus har ikke mangel på bygninger, der er blevet ikoniske for byen. I centrum imponerer Rådhuset stadig, og kunstmuseet ARoS tiltrækker stadig flere kunstinteresserede fra hele verden. Domkirken tårner sig stadig op mod himlen, og for ikke så lang tid siden dukkede Dokk1-biblioteket og Isbjerget op på havnen. Men lidt længere væk fra centrum bliver der længere og længere mellem de ikoniske bygninger. For nylig er der dog blevet enighed om at bygge en ny bygning i Aarhus Nord, og efter sigende betyder det, at et nyt vartegn er på vej til byen. Hotel La Tour i Aarhus N skal nemlig rives ned til fordel for et nyt og imponerende byggeri.

Imponerende højhus indtager det nordlige Aarhus

Byrådet i Aarhus er blevet enige om at godkende lokalplanen for et højhus, der kommer til at tage Hotel La Tours plads ved det gamle vandtårn i Aarhus N. Dermed kan det gamle hotel rives ned og erstattes af et imponerende byggeri, der højst sandsynligt kommer til at blive et nyt vartegn for byen.

Højhuset, der kaldes for ”La Tour Tårnet”, bliver i 5-31 etager til boligformål og får en tilhørende parkeringskælder. Det samlede etageareal ender med at blive omkring 23.000 kvadratmeter og udformes med ca. 300 boliger med fællesfaciliteter i stueetagen. Højhuset bliver angiveligt 95 meter højt. Boligerne bliver forskellige i størrelsen, men hovedvægten af boligerne bliver lidt mindre, så de er mere velegnede til de studerende i Aarhus. En lavere ”halvcirkel” kommer til at huse de mindre lejligheder, mens selve tårnet, der rejser sig de imponerende 95 meter, vil indeholde større og dyrere lejligheder.

Det er arkitekterne 3XN og bygherren Jens Richard Pedersen, der står bag projektet. De lover, at det gamle vandtårn ikke bliver gemt af vejen og kommer til at miste sin status som vartegn. Vandtårnet får stadig lov til at bevare sin karakter af fikspunkt.

Både glæde og ærgrelse at spore hos politikerne

De fleste partier har udtrykt begejstring for projektet, men samtidig er de stort set alle enige om, at det er ærgerligt, at byggeriet ikke indebærer offentlig tilgang til de øverste etager. I Jyllands-Postens artikel forklarer Steen B. Andersen (S), at Socialdemokraterne glæder sig til at se det færdige byggeri, men at han personligt er ked af, at det ikke lykkedes at få et offentligt rum i toppen af bygningen. Han peger på, at det måske kan skyldes, at byrådet ikke tidligt nok fik udtrykt, at der ønskes offentlige rum i nye højhuse.

Enhedslistens Peter Hegner Bonfils udtrykker også ærgrelse for, at der ikke bliver offentlig tilgang til byggeriet, men at projektet ellers opfylder en masse gode kriterier – beliggenheden er god, og der er fin adgang til både kollektiv trafik og uddannelsesinstitutioner.

Jan Ravn Christensen fra SF udtaler, at de bakker op om lokalplanen, og at vi skal glæde os over de mange boliger, der bliver tilgængelige til de studerende. Der bliver rift om lejlighederne, og byggeriet bliver en del af Aarhus’ branding.

Ældre mennesker skubber godt gang i salget af sommerhuse

Det er blevet mere og mere attraktivt at sælge parcelhuset og bruge sommerhuset som bopæl året rundt. Især blandt den ældre del af befolkningen, som sidder på store dele af sommerhussalget

Salget af sommerhuse vokser. Den ældre del af befolkningen dominerer blandt køberne og flere dropper parcelhuset og vælger sommerhuset til, for at skære faste udgifter fra.

Specielt den ældre del af befolkningen virker til, at være glade for idéen om at bruge sommerhuset hele året rundt.

En opgørelsen lavet af ejendomsmæglerkæden Home viser nemlig, hvordan de 55 til 64 årige dominerer salget blandt førstegangskøbere.

Flere og flere bor fast i sommerhuset

Tal fra 2016 viser at over 19.000 sommerhuse bruges om helårsboliger. Sammenlignet med 2015 er tallet vokset med 3 procent, og i forhold til 2010 er det hele 21 procent flere der nu bruger deres sommerhuse året rundt.

Derudover viser tal fra boligsiden.dk, at der til og med oktober i år er solgt mere end 6.400 fritidshuse i Danmark, hvilket er 5 procent mere end samme periode sidste år.

I dag er der knap 33.000 danskere, som bruger deres sommerhus hele året rundt. I 2010 var dette tal 27.700, bliver betyder en stigning på 19 procent på seks år.

Mange af de danskere, der bruger deres sommerhuse som helårsboliger er pensionister. I starten af 2016 var der nemlig hele 83 procent flere sommerhuse med en beboer over 70 år sammenlignet med 2010. I 2010 var tallet nemlig 6.500, hvorimod det ligger på 12.000 i dag.

De mange ældre sommerhusbeboere skyldes bland andet, at mange af dem købte et sommerhus i 00’erne med henblik på, at bruge det som helårsbolig nogle år senere.

De ældres dominans af sommerhussalget er kommet gradvist. I 2006 sad gruppen over 45 år på 56 procent af sommerhuskøbene. Man forventer, at de ældres køb af sommerhuse vil stige, hvis det bliver lovligt at bosætte sig efter kun ét års ejerskab. Lige nu skal man nemlig have haft ejerskabet over huset i minimum otte år, for at få lov til at rykke ind hele året.

Loven vil påvirke salget

Man forventer at udviklingen vil tage fart, hvis politikkerne tillader danskerne at bo i deres sommerhuse efter blot et års ejerskab. Lige nu må man nemlig vente otte år, hvilket får mange til at hoppe af vognen, fordi de ikke har råd til at betale husleje to steder.

Relationschef Mads Ellegaard fra Home mener, at nye regler for helårsbeboelse vil gøre det muligt for flere pensionister at bo i sommerhuset året rundt.

Det kræver dog et bredt flertal blandt politikkerne, men hvis dette sker vil flere ældre sandsynligvis droppe parcelhuset. De nye regler vil gøre, at folk kan føre planerne ud i livet uden at tænke over at skulle betale husleje to steder i otte år.

Sommerhuset er attraktivt fordi man kan skære mange faste udgifter fra, men lave renter og stigende friværdier gør også, at flere og flere ser et sommerhus som en attraktiv investering.

Man skal dog huske på at sommerhuspriserne svinger meget, hvilket betyder, at man kan miste penge på sin investering. Rundt om i Danmark er det nemlig tydeligt at flere sommerhuse har været til salg i årevis.

Eksperterne råder os til at vælge lån med fast rente – imidlertid hopper de selv på flekslånet

Boligøkonomer har i mange år advaret mod flekslånet, men nu er risikoen måske ikke så stor længere – eksperterne vælger i hvert fald selv den faste rente fra.

I mange år har eksperterne rådet os til at vælge flekslånet fra og vælge den sikrere låneløsning med en fast rente.

Eksperter har ofte advaret i mod flekslånet, men den generelt lave rente vender nu op og ned på det samlede billede af låneløsningerne.

Et lån med fast rente er hidtil blevet opfattet som mere sikkert, fordi man sikrer sig at renten er den samme for hele afdragsperioden. Hvis renten stiger, vil kursen på obligationerne bag altså falde, hvilket betyder at man aldrig bliver overrasket og sikre sig, at renten er den samme hvert år.

Men nu ser det altså ud til, at en ny udvikling er i gang. Den lave rente gør nemlig, at det bliver mindre og mindre risikabelt at vælge flekslånet.

Eksperter vælger flekslånet

I en rundspørge af Danmarks førende boligøkonomer foretaget af business.dk, viser der sig en klar tendens. De fleste eksperter vælger nemlig selv flekslånet, når de skal vælge i mellem de to lånetyper. Boligøkonomerne vurderer altså, at den lave rente gør det favorabelt at vælge flekslånet.

En udregning lavet af Nordea Kredit tydeliggør fordelen ved at vælge et flekslån over et 2 eller 3 procents lån.

Udregningerne viser, at man får en månedlig besparelse på 400 kroner efter skat, hvis man omlægger et lån med afdrag på 1 million med 28 års restløbetid til F5-lånet. Udover en månedlig besparelse afdrager man samtidig 1.020 kroner mere om måneden.

Afdraget på flekslånet er altså større end afdragene på lånene med fast rente.

Omlægger man til et 2 procent lån vil man komme til at betale 19.200 kroner mere efter skat, end hvis man vælger F5-lånet.

Efter fem år har man således afdraget en del mindre, end man havde gjort med flekslånet. Afdraget på F5-lånet vil nemlig være 175.800 efter fem år, mens man kun ville have afdraget 139.200 kroner på et 2 procent lån. Det vil altså sige at en boligejer med F5-lånet vil skylde 842.200 kroner, mens en boligejer med 2 procent lånet vil skylde 902.800 kroner.

F5 er favoritten

Hvis du har fået blod på tanden til at kaste dig ud i et flekslån, er F5 måske løsningen for dig. Denne flekslånstype er nemlig i høj grad blevet favoritten i Danmark.

Renten for dette lån er næsten 0 og, i modsætning til de øvrige flekslån, har bidragssatserne endnu ikke fået det samme tryk opad her.

Umiddelbart er F5 altså billigere end både F1 og F3. F5 koster nemlig 41.634 kroner i årlig ydelse, mens F1 koster 43.044 kroner.

Det eneste man skal være opmærksom på, hvis man vælger at hoppe ud i et F5-lån er, at kursen på obligationerne bag stiger, hvis renten falder. Der er altså fortsat en risiko ved at vælge flekslånet, men i disse tider kan der altså være store fordele ved at kaste sig ud i eksperternes fortrukne låneløsning.

Har dit hus solcellepotentiale? Tjek her på 30 sekunder

Med en splinterny app er det blevet lettere end aldrig før at få overblik over din boligs solcellepotentiale. Ved blot at indtaste din adresse, fortæller appen i løbet af 30 sekunder, hvilke økonomiske og klimamæssige fordele der er ved at installere et solcelleanlæg på netop din ejendom. Appen, der hedder Sunmapper, er helt gratis og udviklet af fem tidligere DTU-studerende netop med det formål at gøre det nemmere for husejere at vurdere, om solceller er i deres interesse eller ej.

Nemt og hurtigt

Sunmapper beregner husets solcellepotentiale ud fra en deltaljeret 3D-model af hele Danmark, som opfinderne har brugt til at beregne, hvordan solen skinner i løbet af dagen, samt solens intensitet og position på himlen. Derudover tager appen højde for, hvor mange skygger der kastes på de enkelte hustage, samt vejrets opførsel inden for de sidste 30 år i de specifikke områder, der søges på.

”Tidligere skulle folk slå op, hvilken vinkel husets tag havde, vurdere, hvor mange skygger der kastes, og forstå alt det her med watt pr. kvadratmeter og så videre. Så det var ret kompliceret at finde ud af, om det var en god investering med solceller,” fortæller en af appens udviklere, Lars Holtse Bonde til Jyllands-Posten. Dette problem har Sunmapper lavet om på. På 30 sekunder giver appen specifikke oplysninger om pris på solcelleanlæg, årlig energibesparelse i kroner og ører, årlig elproduktion, hvornår anlægget vil være tilbagebetalt, samt størrelsen på CO2-reduktionen omregnet i plantning af træer. Derudover kan Sunmapper endda indhente tilbud fra tre leverandører af solcelleanlæg.

Godt for både pengepungen og miljøet

Sunmapper gør det økonomiske aspekt ved en solcelleinstallation meget overskueligt, men bagmændene har også vægtet de klimamæssige forbedringer i betydelig grad. ”Brugerne kan også se, hvor meget CO2 de sparer. Vi prøver at gøre det håndgribeligt for dem, og derfor oversætter vi det også til, hvor mange træer man skal plante for at opnå samme resultat,” lyder det fra Lars Holtse Bonde.

Klima og miljø ligger højt på dagsordenen i bagtanken med Sunmapper, der skal være med til at tydeliggøre effekten af solcelleenergi i de danske hjem. ”I stedet for at regeringen og kommunerne skal bruge penge på at mindske CO2-forbruget, så tror vi på, at vi alle kan være med til at nedsætte forbruget ved at investere forholdsvis små beløb i solceller. Det geniale er, at den individuelle borger sparer penge, og samtidig afhjælper vi klimaproblemerne,” siger Lars Holtse Bonde til JP.

Appens popularitet kan vise sig at være afgørende for at sprede det grønne budskab. Efter kun to-tre uger i luften havde Sunmapper 2-300 brugere om dagen, og i løbet af den første måned har omkring 90 brugere modtaget tilbud på solcelleanlæg, hvilket overrasker Lars Holtse Bonde. ”Vi har flere brugere, end vi turde håbe på. Det er meget positivt, og det har overrasket os,” fortæller han til JP. Der er således stor opbakning om den nye app, der lader til at øge interessen for solcelleenergi i den danske befolkning.

Boligmarkedet starter stærkt ud i 2017

Boligmarkedet fortsætter med at holde dampen oppe, og det er selv i en vinterperioden, som typisk er kendt for at være mere tilbageholdende. Det er som regel om foråret, hvor priserne rigtig oplever de store stigninger, men ifølge nye tal er der tale om stigende priser på villaer, rækkehuse samt ejerlejligheder i den kolde vinter. Sammenlignet med tidligere år har netop disse boliger oplever en stærk stigning, og på landsplan har specielt tallene på ejerlejligheder overrasket. Her er ændringen det seneste år nemlig en stigning på hele 7,9 procent, mens den på rækkehuse/villaer befinder sig på omkring de 4 procent. Dette er en spændende udvikling, som er positivt for samfundet.

Hvilken landsdel hjælper mest til udviklingen?

Det er ejerlejlighederne, der er mest interessant i dette tilfælde, da det er her, hvor den største stigning på landsplan har fundet sted. På landsplan er stigningen som nævnt på 7,9 procent, men hvor i landet kommer denne udvikling fra? Hovedsageligt er det Region Sjælland, som bærer meget af æren, eftersom de ligger på 14,8 procent. I modsatte ende befinder Region Syddanmark sig, da deres ændring det seneste år er helt nede på 0,9 procent. Det er altså lidt forskelligt fra landsdel til landsdel, hvilket er en naturlig udvikling.

Her kan du se ændringen det seneste år i procent:

  • Hele landet: 7,9%
  • Region Midtjylland 4,3%
  • Region Hovedstaden 9,0%
  • Region Nordjylland 9,9%
  • Region Sydjylland 0,9%
  • Region Sjælland 14,8%

Ud fra dette fremgår det, at der blot er to landsdele, der befinder sig under den gennemsnitlige stigning. Desuden fremgår det også, at Nordjylland har oplevet kraftig vækst, og det skyldes blandt andet studiebyen, Aalborg, som har oplevet en stor tilgang af studerende.

I forhold til salgspriserne er det stadig hovedstaden, hvor priserne er højest, når det kommer til ejerlejligheder. Her ligger gennemsnitsprisen pr. m2 på 32.356 kr., mens den er på 13.818 i Region Syddanmark, og umiddelbart ser det ud til, at denne forskel vil fortsætte med at vokse.

Tøv ikke med køb trods stigningen

Det er svært at spå om fremtiden, samt om et eventuelt køb af ejerlejlighed på nuværende tidspunkt vil være en god ide. Dog har det vist sig gentagne gange, at priserne stiger yderlig, når forårssæsonen rammer, og det vil med alt sandsynlighed også være tilfældet i år, selvom intet er sikkert. Så sker det, at drømmeboligen bliver sat til salg, skal du ikke tøve på trods af de markante stigninger i priserne.